Αθήνα 2004

Η FRAKAPOR συμμετείχε με ποσοστό 50% στην Κοινοπραξία LOGISTICS 04, η οποία ήταν ανάδοχος του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Logistics στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.".

Η FRAKAPOR ανέλαβε όλη τη Διοίκηση και Λειτουργία του Ολυμπιακού Κέντρου Εφοδιασμού (Olympic Logistics Center – OLC) συνολικής έκτασης 100.000 τ.μ. στεγασμένους χώρους, τη Διαχείριση του Ολυμπιακού Υλικού και Εξοπλισμού που απαιτήθηκε για την διεξαγωγή των Δοκιμαστικών Διοργανώσεων, των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων.

Το έργο ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2003 και ολοκληρώθηκε στις 15 Μαΐου 2005 και περιλάμβανε την παραλαβή όλων των υλικών και του εξοπλισμού που διατέθηκε για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, την αποστολή τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις, τη επιστροφή τους στις αποθήκες και τη προώθηση τους σύμφωνα με τις εντολές των Ολυμπιακών Ακινήτων στους προορισμούς (Ιδρύματα, Δημόσιοι Οργανισμοί, Υπουργεία, κλπ).

Αθήνα 2004

Η FRAKAPOR συμμετείχε με ποσοστό 50% στην Κοινοπραξία LOGISTICS 04, η οποία ήταν ανάδοχος του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Logistics στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.".
Copyright © 2010 FRAKAPOR LOGISTICS HELLAS Α.Ε.
Website by verve VERVE Internet & Open Source Solutions / FairyNetwork