Εικόνα
Εικόνα

Εταιρικό Προφίλ

Η FRAKAPOR LOGISTICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε από τον όμιλο επιχειρήσεων «FRAKAPOR» τον Απρίλιο του 1992 και δραστηριοποιείτε στον τομέα παροχής υπηρεσιών Logistics. Η εταιρεία μας αποτέλεσε την πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που της δόθηκε άδεια λειτουργίας Ιδιωτικών Τελωνιακών Αποθηκών. Ο όμιλος διαθέτει 30 χρόνια εμπειρία στο χώρο της παροχής υπηρεσιών Logistics.

Η πρωτοπορία αυτή της έδωσε την δυνατότητα να πάρει ένα σημαντικό κομμάτι από την πίτα της αγοράς στον τομέα των Logistics. Γρήγορα έγινε γνωστή στον επιχειρηματικό κόσμο, τόσο για τις δυνατότητες που προσφέρει η εφαρμογή των Logistics στην λειτουργία των Τελωνειακών Αποθηκών, όσο και για την αξιοπιστία και την καλή συνεργασία των ανθρώπων, οι οποίοι εργάζονται στην FRAKAPOR LOGISTICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Η εταιρεία εφαρμόζει τον προσανατολισμό customer oriented, δίνονται έμφαση στην μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη.
Αναγνωρίζοντας τις νέες ανάγκες στην αγορά, η εταιρεία δημιούργησε νέους στόχους και το νέο της πρόσωπο εγκαινίασε στην Ελλάδα μια νέα εποχή στην διαμετακόμιση, τη μεταφορά και την φύλαξη των εμπορευμάτων, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας για προσφορά μιας πλούσιας γκάμας υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών.

Η FRAKAPOR LOGISTICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001-2000 από τον Δεκέμβριο του 2003. Το πιστοποιητικό αφορά όλο το φάσμα των παρεχόμενων από την εταιρεία υπηρεσιών Logistics.

Παράλληλα είναι μέλος του ΣΥΝΔΔΕL και του ΕΒΕΠ, ενώ πολλά στελέχη της εταιρείας αποτελούν μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Logistics SOLE ATHENS CHAPTER.

Πρόσφατα η εταιρεία προχώρησε στην κατασκευή νέων κτιριακών συγκροτημάτων στην περιοχή Ασπροπύργου, όπου διατηρεί και την έδρα της επιχείρησης. Η εταιρεία διαθέτει δύο υποκαταστήματα ένα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης με αντικείμενο τη παροχή υπηρεσιών Logistics, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες της αγοράς της Βόρειας Ελλάδας καθώς επίσης και των Βαλκανίων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συμπληρώνονται από το υποκατάστημα του Πειραιά στο οποίο εκτελούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες που αφορούν διεθνή μεταφορά οδικών, θαλάσσιών και αεροπορικών φορτίων (Freight Forwarding).

Η εταιρεία έχει ξεκινήσει μέσω θυγατρική της να εκτελεί ταχυμεταφορές για διανομή μικροδεμάτων και express παραδόσεων.

Αθήνα 2004

Η FRAKAPOR συμμετείχε με ποσοστό 50% στην Κοινοπραξία LOGISTICS 04, η οποία ήταν ανάδοχος του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Logistics στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.".
Copyright © 2010 FRAKAPOR LOGISTICS HELLAS Α.Ε.
Website by verve VERVE Internet & Open Source Solutions / FairyNetwork