Πληροφορική

Ο εξοπλισμός της FRAKAPOR LOGISTICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνίσταται στα εξής:

Ηardware

Ο μηχανογραφικός εξοπλισμός της FRAKAPOR LOGISTICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνίσταται στα εξής:

• Δίκτυο δομημένης καλωδίωσης 100ΜΒ / sec. Οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας ανέρχονται σε εξήντα (60), ενώ η προοπτική αναβάθμισης των θέσεων εργασίας είναι απεριόριστη.

• Επιδαπέδιο Rack εντός του οποίου προφυλάσσονται: οι servers, το patch panel, το switch, οι router και το UPS.

• Επιτοίχειο Rack με patch panel επέκτασης δικτύου.

• Κεντρικό UPS VA Line Interactive με δυνατότητα αυτόματου κλεισίματος των server σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος μακράς διάρκειας καθώς και γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος για σχετική αυτονομία.

Servers

1. Κύριος Server (διακομιστής δικτύου PDC) τεχνολογίας Pendium III, ο οποίος εκτελεί και χρέη file server.

2. Application Server (Stand Alone) Compaq Proliant 350ml τεχνολογίας Pendium VI dual CPU, IGB RAM, Hardware Raid Controler, Raid ‘1+0’ Back up device tape 12/24 GB με σύστημα καθημερινού back up με βάθος ενός μήνα.

3. Terminal server (domain controller) τεχνολογίας P VI 1GB RAM Hardware mirroring για online επικοινωνία με τα υποκαταστήματα Θεσσαλονίκης, Πειραιά.

4. Υπάρχουν 2 backup servers σε κατάσταση stand by για την περίπτωση που ο application ή ο terminal τεθούν εκτός λειτουργίας να μπορούν να αντικατασταθούν άμεσα.

Switches

Λόγω της μεγάλης απόστασης αποθήκης και γραφείων υπάρχουν 2 switches, ένα σε κάθε τοποθεσία, ενωμένα με οπτική ίνα και ταχύτητα επικοινωνίας το 1 GB.

Routers

1. ISDN router o οποίος χρησιμοποιείται για την on-line επικοινωνία των υποκαταστημάτων μέσω VPN .

2. Web Ram, ISDN router, o οποίος χρησιμοποιείται για χρήση Ιnternet.

Η/Υ

Οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας αποτελούνται από εξήντα (60) Η/Υ Compaq τεχνολογίας Pendium IIII, τριάντα (30) εκ των οποίων βρίσκονται σε απομακρυσμένες θέσεις (Πειραιά και Θεσσαλονίκη).

Η εταιρεία διαθέτει επίσης τέσσερις φορητούς υπολογιστές.

Εκτυπωτές

Δέκα (10) εκτυπωτές κρουστικούς, έναν (1) laser έγχρωμο και έναν (3) laser ασπρόμαυρο.

Λειτουργικό

• Windows 2000 server,
• 50 σταθμοί windows XP
• Office 2000 professional
• Oracle RDMS
• EDI
• RVS
• ERP

Αθήνα 2004

Η FRAKAPOR συμμετείχε με ποσοστό 50% στην Κοινοπραξία LOGISTICS 04, η οποία ήταν ανάδοχος του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Logistics στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.".
Copyright © 2010 FRAKAPOR LOGISTICS HELLAS Α.Ε.
Website by verve VERVE Internet & Open Source Solutions / FairyNetwork