Στόλος

Η εταιρεία έχει αναπτύξει δίκτυο διανομής με αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Το νομικό καθεστώς δεν επιτρέπει στις εταιρείες Logistics να εξυπηρετούν την διανομή των εμπορευμάτων των πελατών της με ίδια μέσα. Η FRAKAPOR έχει καταφέρει μέσα από τη πολύχρονη εμπειρία της να αναπτύξει συνεργάτες αξιόλογους για τους οποίους ωστόσο εγγυάται η ίδια έναντι των πελατών της.

Τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιεί η εταιρεία για τη διεκπεραίωση των διανομών είναι τα Δ.Χ. φορτηγά οχήματα, κλειστού κοινού τύπου, μη ανατρεπόμενα, καθώς επίσης και Transporter.

Αθήνα 2004

Η FRAKAPOR συμμετείχε με ποσοστό 50% στην Κοινοπραξία LOGISTICS 04, η οποία ήταν ανάδοχος του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Logistics στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.".
Copyright © 2010 FRAKAPOR LOGISTICS HELLAS Α.Ε.
Website by verve VERVE Internet & Open Source Solutions / FairyNetwork