Κτιριακές εγκαταστάσεις

Η επιχείρηση διαθέτει αυτή τη στιγμή ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης στεγασμένων χώρων 70.000 m2. Συγκεκριμένα:

• 50.000 m2 στην Θέση Δύο Πεύκα στον Ασπρόπυργο Αττικής. Η εγκατάσταση είναι όμορη του εμπορευματικού κέντρου του Θριασίου Πεδίου και της Αττικής Οδού.

• 20.000 m2 στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η εγκατάσταση συνορεύει με την Εγνατία Οδό και την Εθνική Οδό.

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν τις εξειδικευμένες ανάγκες της επιχείρησης σε διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων. Η κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων έχει ολοκληρωθεί έπειτα από σχετική χωροταξική και λειτουργική μελέτη.

Το συγκρότημα των αποθηκών είναι κατασκευασμένο εξ΄ολοκλήρου από μπετόν πλην της οροφής η οποία είναι τύπου panel με διαφώτιστρα. Το εκμεταλλεύσιμο ύψος της αποθήκης ανέρχεται σε 9,00m. Παράλληλα, οι εγκαταστάσεις διαθέτουν υδροηλεκτρικές ράμπες με φυσούνες, οι οποίες εξομοιώνουν το ύψος φορτηγού και αποθήκες για τη γρήγορη, ασφαλή και εύκολη διαχείριση όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων υλικών. Επίσης, οι χώροι είναι εξοπλισμένοι με ένα από τα πλέον σύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης (Sprinklers) και δίκτυο πυρόσβεσης, τόσο στον εσωτερικό όσο και στον περιβάλλοντα χώρο, καθώς επίσης εφεδρική πηγή ενέργειας, αντικεραυνίκη προστασία και συναγερμό.

Οι γραφειακοί χώροι της εγκατάστασης ανέρχονται σε 600 τ.μ. και υπάρχει δυνατότητα παροχής γραφειακού χώρου σε εργαζόμενους της εταιρείας σας. Οι εγκαταστάσεις επίσης διαθέτουν χώρους ενδιέτησης για το προσωπικό και ειδικό χώρο για φαγητό κατά την ώρα του διαλλείματος τους.
Όλος ο περιβάλλον χώρος είναι περιφραγμένος με μανδρότοιχο ύψους συνολικού ύψους 5,00m από προκατασκευασμένα στοιχεία και συρματόπλεγμα, ο οποίος φωτίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το συγκρότημα (γραφεία - αποθήκες) φυλάσσεται από μόνιμο προσωπικό ασφαλείας ενώ διαθέτει σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με γνωστή εταιρεία security επί 24ώρου βάσεως.

Επιπρόσθετα, κατά την διάρκεια της νύχτας λειτουργεί εσωτερικά και εξωτερικά της αποθήκης συναγερμός και γίνονται σε άτακτα χρονικά διαστήματα patrol check. Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου λειτουργεί σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης και εγγραφής γεγονότων σε video. Η πρόσβαση στο συγκρότημα και σε όλους τους κτιριακούς χώρους ελέγχεται ηλεκτρονικά με access card και προγραμματίζεται επιλεκτικά.
Τόσο οι κτιριακές εγκαταστάσεις, όσο και τα φιλοξενούμενα εμπορεύματα προστατεύονται με συνθήκες πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης All Risk.


Η λειτουργία των αποθηκευτικών χώρων υποστηρίζεται από ένα σύγχρονο ERP μηχανογραφικό σύστημα με ενσωματωμένο Warehouse Management System (WMS), το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιοποίησης επιχειρηματικών πόρων καλύπτοντας όλες τις διεργασίες που εκτελούνται στην εταιρεία.

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της κίνησης των αποθηκών, το οποίο δίνει την δυνατότητα άμεσης και γρήγορης ενημέρωσης των πελατών μας όσον αφορά την λογιστική και την φυσική κατάσταση των προϊόντων τους, σε συνδυασμό με την απόκτηση του διεθνούς πιστοποιητικού ελέγχου ποιότητος ISO 9001:2000, θωρακίζουν το επίπεδο προσφοράς προς τους πελάτες μας, και ταυτόχρονα δίνουν το στίγμα της πορείας μας μελλοντικά.

Αθήνα 2004

Η FRAKAPOR συμμετείχε με ποσοστό 50% στην Κοινοπραξία LOGISTICS 04, η οποία ήταν ανάδοχος του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Logistics στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.".
Copyright © 2010 FRAKAPOR LOGISTICS HELLAS Α.Ε.
Website by verve VERVE Internet & Open Source Solutions / FairyNetwork