Υπηρεσίες

Η εταιρεία έχει αναπτύξει δίκτυο διανομής με αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Το νομικό καθεστώς δεν επιτρέπει στις εταιρείες Logistics να εξυπηρετούν την διανομή των εμπορευμάτων των πελατών της με ίδια μέσα. Η FRAKAPOR έχει καταφέρει μέσα από τη πολύχρονη εμπειρία της να αναπτύξει συνεργάτες αξιόλογους για τους οποίους ωστόσο εγγυάται η ίδια έναντι των πελατών της.

Η FRAKAPOR LOGISTICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. μπορεί να αναλάβει τον πλήρη σχεδιασμό και την υλοποίηση της διαχείρισης των εμπορευμάτων σας. Αναλυτικότερα οι κυριότερες από τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει είναι :

Τελωνειακές Διαδικασίες

Η εταιρεία στηριζόμενη σε ένα ιδιαίτερα ικανό εκτελωνιστικό τμήμα παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα τελωνειακής εκκαθάρισης των εμπορευμάτων τους.

Αποταμίευση

Διαθέτοντας ειδική άδεια εγκεκριμένη από τις Τελωνειακές Αρχές της Ελευσίνας, είναι σε θέση να παραλαμβάνει bonded εμπορεύματα και να τα διακινεί σύμφωνα με τους κανονισμούς περί εμπορευμάτων υποκείμενων σε τελωνειακό καθεστώς

Διεθνή Μεταφορά

Μέσω αποκλειστικών συνεργασιών με αντιπροσώπους της σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της τις καλύτερες υπηρεσίες στον τομέα των αεροπορικών, θαλάσσιων, οδικών αλλά και συνδυασμένων μεταφορών των εμπορευμάτων.

Εθνική Μεταφορά και Διανομή

Μέσω αποκλειστικών συνεργασιών και αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα αναλαμβάνει τη μεταφορά από το λιμάνι ή οποιοδήποτε σημείο παραγωγής του εμπορεύματος εντός του ελληνικού χώρου και την παράδοση του έως τον τελικό παραλήπτη.

Ταχυμεταφορές

Για τη προώθηση και διανομή μικροδεμάτων η επιχείρηση έχει αναπτύξει σε συνεργασία με θυγατρική εταιρεία τμήμα Express Logistics.

Αποθήκευση και διαχείριση αποθεμάτων

Η FRAKAPOR αναλαμβάνει την αποθήκευση παντός είδους εμπορεύματος, σύμφωνα με τους περιορισμούς που υπαγορεύονται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων, τις απαιτήσεις των πελατών αλλά και από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία (συνθήκες θερμοκρασίας, επίπεδο υγρασίας, ειδική ετικετοποίηση, κανονισμοί του Ε.Ο.Φ. κ.α). Παράλληλα Διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα φυσικές απογραφής με πρόγραμμα ανά συγκεκριμένο πελάτη και των εμπορευμάτων που διαθέτει. Επίσης στις εγκαταστάσεις πραγματοποιείτε Cross Docking των εμπορευμάτων που διακινούνται από και προς τα αποθηκευτικά κέντρα της εταιρείας με προορισμό την υπόλοιπη Ελλάδα μέσα από το οργανωμένο δίκτυο αντιπροσώπων,

Διαχείριση αποθεμάτων των εμπορευμάτων

Δια μέσου μηχανογραφικής παρακολούθησης και προγραμματισμού, την αναπλήρωση των αποθεμάτων, τη διαχείριση επιστροφών, τον έλεγχο ημερομηνιών παραγωγής και λήξης καθώς και παρτίδων, από την στιγμή της εκφόρτωσής τους στην ράμπα της αποθήκης μας μέχρι την στιγμή της φόρτωσή τους στο φορτηγό διανομής, από το εξειδικευμένο λογισμικό WMS

Διαλογή (picking)

Για τη προετοιμασία των παραγγελιών των πελατών της εταιρεία και με τη αξιοποίηση του μηχανογραφικού συστήματος και τη χρήση γραμμωτού κώδικα πραγματοποιείται η διαλογή των εμπορευμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη βάσει των μεθόδων FIFO (First In First Out), LIFO: (Last In First Out) FEFO (First Expired First Out) ή Random-Access.

Συσκευασία - Ανασυσκευασία

Η ¨FRAKAPOR LOGISTICS ΕΛΛΑΣ ΑΕ¨ αναλαμβάνει την παλετοποίηση ή την αποπαλετοποίηση των εμπορευμάτων των πελατών της, την συσκευασία, την ανασυσκευασία τους καθώς και την ετικετοποίηση τους σύμφωνα με τις τεθείσες προδιαγραφές εκ μέρους των πελατών.

Information Technology - Μηχανογραφημένη υποστήριξη

Η λειτουργία των αποθηκευτικών μας χώρων υποστηρίζεται από το μηχανογραφικό προγράμματος SEN και η οποία μεταφράζεται σε on – line παρακολούθηση του είδους σε πολλαπλά επίπεδα, δυνατότητα υποστήριξης των διεθνών κωδικοποιήσεων με βάση το γραμμωτό κώδικα, διαχείριση πολλαπλών αποθηκευτικών χαρακτηριστικών, παρακολούθηση του αποθέματος σε πραγματικό χρόνο καθώς και υψηλό επίπεδο ασφάλειας των πληροφοριών. Παράλληλα το σύστημα παρέχει στατιστικά δεδομένα αι πληροφορίες διακίνησης των εμπορευμάτων.

Ασφάλιση

Στα διακινούμενα εμπορεύματα προσφέρεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη (All Risk – Clause A), από το σημείο παραλαβής μέχρι τον τελικό παραλήπτη.

Παραγγελιοληψία

Η παραγγελιοληψία από τον πελάτη – αποθέτη πραγματοποιείται μέσω τηλεομοιοτυπίας ή μέσω διαδικασιών Β2Β (Business to Business),ανάλογα με τις δυνατότητες του πελάτη. Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης σε on-line επικοινωνία και τη παραγγελιοληψία απ’ ευθείας από τους τελικούς παραλήπτες

Λογιστική παρακολούθηση

Η ¨FRAKAPOR LOGISTICS ΕΛΛΑΣ ΑΕ¨ αναλαμβάνει την παρακολούθηση του φυσικού αποθέματος και της λογιστικής του απεικόνισης του καθώς και την έκδοση όλων των απαραιτήτων συνοδευτικών παραστατικών όπως προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης των τιμολογίων των πελατών στις εγκαταστάσεις ώστε να συνοδεύουν το εμπόρευμα κατά την παράδοση του στο τελικό παραλήπτη.

Φορολογική αντιπροσώπευση.

Η υπηρεσία αυτή αφορά εταιρείες με έδρα εκτός Ελλάδας που δεν διαθέτουν Ελληνικό ΑΦΜ και θέλουν να δραστηριοποιηθούν εμπορικά στην Ελληνική αγορά.

Διαχείριση επιστροφών

Με βάση την εφαρμοζόμενη πολιτική της εταιρείας - πελάτη.

Αγοραπωλησία εντός της αποθήκης με εντολή του αποθέτη

Η εταιρεία αναλαμβάνει την αγοραπωλησία εμπορευμάτων κατόπιν εντολής του πελάτη-αποθέτη διευρύνοντας αφενός και απλοποιώντας αφετέρου τα κανάλια διάθεσης τους.

Αθήνα 2004

Η FRAKAPOR συμμετείχε με ποσοστό 50% στην Κοινοπραξία LOGISTICS 04, η οποία ήταν ανάδοχος του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Logistics στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.".
Copyright © 2010 FRAKAPOR LOGISTICS HELLAS Α.Ε.
Website by verve VERVE Internet & Open Source Solutions / FairyNetwork